Lamb Shish & Lamb Doner
£9.00
£9.00
Lamb Shish & Chicken Shish
£9.00
£9.00
Kofte Kebab & Lamb Shish
£9.00
£9.00
Chicken Shish & Lamb Doner
£9.00
£9.00
Kofte Kebab & Lamb Doner
£9.00
£9.00
Chicken Shish & Kofte Kebab
£9.00
£9.00